Intervju om Internal Family Systems (IFS) og relasjoner mellom mennesker

Intervju om Internal Family Systems (IFS) og relasjoner mellom mennesker


Maria Andersen, daglig leder i Medisinsk yoga og mindfulness Oslo, intervjuer meg her om metoden IFS. Temaene som blir tatt opp er hvordan IFS kan bli benyttet i vanskelige relasjoner mellom mennesker. Jeg leder en liten meditasjon slik at du kan få en prøvesmak på metoden. Det blir også informert om kommende workshops og kurs i intervjuet.