Internal Family Systems

Nytenkende og effektiv metode for spirituell coaching og selvutvikling

Internal Family Systems (IFS) er en nytenkende metode for å jobbe med angst, nedstemthet, skam, tristhet, sinne, avhengighet, psykosomatiske plager, problematiske relasjoner og andre mønstre som vi kan føle oss fanget i.

Gratis uforpliktende samtale

Selvutvikling

Å utvikle selvet med Internal Family Systems (IFS)

«Selvet er den samlingen av tanker, erfaringer og følelser som gjør at du er den du er. Selvet gir deg karakter, personlighet, og et atferdsmønster som kjennetegner akkurat deg. Når vi snakker om selvutvikling, handler det om å forandre selvet. En endring i selvet vil som oftest gi en endring i karakter, personlighet og atferd.»

DineVibber.no

Mindfulness og mindlessness

Å være tilstede her og nå

 

Hvordan fungerer mindfullness?  «Mindlessness» betyr at vi er på autopilot og styrt av ubevisste krefter. Vi legger ikke merke til hvordan vi tolker informasjon, eller hvilke stilltiende antakelser som ligger bak våre tanker, følelser og handlinger.  Mindfulness er det motsatte av dette. (WebPsykologen.no)

IFS Terapi
IFS ble utviklet over flere tiår av Richard Schwartz, en amerikansk systemisk familieterapeut.
Selvutvikling
Det dreier seg om å være fornøyd med seg selv og sine relasjoner, og å være i kontakt med sine følelser og sin kropp .
Mindfullness
Mindfulness er en eldgammel meditasjonstradisjon med røtter i buddhistisk tenkning og praksis, en måte å møte lidelse i livet på.