Internal Family Systems

Nytenkende og effektiv metode for spirituell coaching og selvutvikling

Internal Family Systems (IFS) er en nytenkende metode for å jobbe med angst, nedstemthet, skam, tristhet, sinne, avhengighet, psykosomatiske plager, problematiske relasjoner og andre mønstre som vi kan føle oss fanget i.

Gratis uforpliktende samtale

Selvutvikling

Å utvikle selvet med Internal Family Systems (IFS)

Selvutvikling med IFS betyr å bli kjent med indre personlighetsdeler, og befri dem fra negative roller de har måttet påta seg.
Personlighetsdelene er preget av et komplekst nettverk av tanker, livserfaringer og emosjonelle reaksjoner. Dette nettverket danner grunnlaget for hvordan vi ser på oss selv, og opplever verden. Delene er ofte drevet av frykt. De hindrer kontakt med vår innerste kjerne som ikke er en del. Å dykke dypere inn i det indre systemet av deler gir mer plass for vårt autentiske selv. Gjennom denne reisen kan man oppleve fornyelse i hvordan man tenker, føler og handler.

Mindfulness og mindlessness

Å være tilstede her og nå

Mens mindlessness ofte lar oss drifte gjennom dagen på autopilot, åpner mindfulness dørene til en verden av bevisst nærvær og engasjement. Inviter en dypere forståelse av deg selv inn i livet ditt, hvor hvert øyeblikk telles, og du blir en aktiv deltaker i din egen historie.

IFS Terapi
IFS ble utviklet over flere tiår av Richard Schwartz, en amerikansk systemisk familieterapeut.
Selvutvikling
Det dreier seg om å være fornøyd med seg selv og sine relasjoner, og å være i kontakt med sine følelser og sin kropp .
Mindfulness
Mindfulness er en eldgammel meditasjonstradisjon med røtter i buddhistisk tenkning og praksis, en måte å møte lidelse i livet på.