Bøker om Internal Family Systems (IFS)

Bøker om Internal Family Systems (IFS)

Siden mange etterspør bøker om Internal Family Systems (IFS) har jeg laget en oversikt over en rekke bøker med lenke til der du kan kjøpe dem. For at du enklere skal kunne finne akkurat det du er på utkikk etter har jeg delt bøkene inn i tre kategorier.

Generelle bøker om IFS metoden, bruksområder, behandlingsforløp etc.


internal family systems bøker
IFS Internal Family Systems Therapy New Dimensions

Redigert av Martha Sweezy og Ellen L. Ziskind

Forord av Richard Schwartz, PhD, grunnlegger av Internal Family Systems

Publisert 2013

Integrasjon av IFS med andre behandlingsmetoder

Denne boka er en fin introduksjon til IFS både for klienter og terapeuter, men er nok mest egnet for terapeuter. En rekke renomerte IFS terapeuter illustrerer med eksempler hvordan metoden kan anvendes ved forskjellige områder som bl.a. skam, arbeid med barn og unge, parterapi, disassosiative lidelser, somatisk IFS, kronisk sykdom og avhengigheter. Den tar også opp en rekke spørsmål som mange terapeuter lurer på i møte med metoden, og hvert kapittel avsluttes med en sammenfatning og klargjøring av terapiforløpet.


Bøker hvor metoden er blitt spisset inn mot spesielle former for traumer, aldersgrupper, og hvor metoden anvendes med andre modaliteter.


flere internal family systems bøker

Kroppsorientert IFS

Somatic Internal Family Systems Therapy: Awareness, Breath, Resonance, Movement, and Touch in Practice

av Susan McConnell

Forord av Richard Schwartz, PhD, grunnlegger av Internal Family Systems

Publisert 2020

Bruk av somatiske prinsipper i Internal Family Systems modellen

Susan McConnell kombinerer elementer fra kroppsterapi som bevegelse, berøring og pust med verktøyene som blir benyttet i IFS. Hun beskriver fem essensielle elementer – somatisk bevissthet – bevisst pust – radikal resonans- oppmerksom bevegelse og tilpasset berøring, som alle blir viet et eget kapittel i boka. Det er en glimrende bok som viser viktigheten av kroppen i arbeidet med å integrere  følelser.


bøker om internal family systems

 IFS i møte med barn

Intern familiesystemterapi med barn

av Lisa Spiegel

Publisert 2017

En fagbok og guide for å benytte IFS i terapi med barn

Boka gir en trinnvis beskrivelse i hvordan IFS kan anvendes i psykoterapi med barn. I tillegg viser den hvordan metoden kan benyttes i foreldreveiledning. Teori, eksempler, instruksjoner om framgangsmåte og kreative illustrasjoner  gjør boka til en lærerik og engasjerende leseropplevelse.


Selvhjelpsbøker som gjør det mulig å arbeide med delene på egenhånd.


internal family systems bøker finnes her

Spiseforstyrrelser

An Internal Family Systems Guide to Recovery From Eating Disorders

Healing Part by Part

av Amy Yandel Grabowski

Publisert 2018

En fagbok og guide for å jobbe med deler involvert i spiseforstyrrelser

Denne boka forklarer på en lettfattelig måte den underliggende dynamikken som gir seg uttrykk i spiseforstyrrelser. Den viser skritt for skritt hva som skal til for å helbrede det sårede barnet, og frigjøre beskytterne slik at den indre balansen kan gjenopprettes. Måten boka er bygget opp på gjør det mulig for leseren å identifisere og helbrede egne deler ved at de kommer i kontakt med Selvet. Hvert kapittel avsluttes med en rekke spørsmål for å fordype denne prosessen.