Individuelle timer

Hvis du ønsker å arbeide med spesielle tema/områder i livet ditt tilbyr jeg individuelle timer i Dronningens gt. 22 og på nett.