Hva er Internal Family Systems?

Hva er Internal Family Systems?

Nytenkende metode for å jobbe med angst, depresjon, nedstemthet og traumer

Her kan du lese mer om Internal Family Systems (IFS) metoden, som jeg bruker i coaching og terapi.

Hva er Internal Family Systems (IFS)?

Opprinnelse

Internal family systems ble utviklet over flere tiår av Richard Schwartz, en amerikansk systemisk familieterapeut. Han oppdaget at klientene hans snakket om indre deler som forholdt seg til hverandre på samme måte som familiemedlemmer gjør til hverandre. Noen var venner, andre var fiendtlig stemt, og noen var redde for andre. De hadde egne personligheter, ønsker, behov, angst og redsler. Til sin store forbauselse ble det klart for Schwartz at han selv også hadde indre deler.

I den buddhistiske tradisjon blir disse psykiske tilstandene kalt mentale formasjoner, innenfor forskjellige psykologiske retninger; sub personligheter og ego tilstander. I Internal Family Systems valgte Schwartz å kalle dem «deler» slik klientene hans gjorde.

Menneskesinnet er ikke en enhet, men mange deler

Det er først uvant å tenke at sinnet vårt ikke er en enhet, men består av mange separate deler. Vi refererer til oss selv som «jeg», men samtidig opplever vi ofte å bli dratt i forskjellige retninger, og at det er mange stemmer inne i oss.

Det oppleves som en del vil noe, mens en annen del noe helt annet. Resultatet blir irrasjonelle handlinger som vi ikke  kan forstå. Vi kan da si ting som: «Jeg var ikke meg selv» eller «Jeg stod utenfor meg selv».

Tom Holmes beskrivelse av delene i boka «Parts Work» 2010 gjør det lettere å forstå at det er slik den menneskelige psyke fungerer, og å relatere det til eget liv.

Internal family systems, flere deler“Begrepet «deler» refererer til opplevelsen av å ha skiftende sinnstilstander som består av unike sett med tanker, følelser og atferd. Når disse sinnstilstandene reflekterer mønstre av tanker og følelser som gjentar seg ofte, refererer vi til dem som forskjellige deler av oss selv. Våre referanser til «deler» som separate enheter, er da en slags forkortelse for disse gjentatte mønstrene av tanker, følelser og adferd som vi opplever.» 

Sinnstilstander sett som separate enheter

Ved å sammenligne delene med sinntilstander blir det lettere å forstå hensikten med å bli kjent med delene.

«Det kan virke fremmed for noen lesere å forestille seg at en del av oss kan ha et ønske eller intensjon «på egen hånd». Men til tider ser det ut til at vi i en sinnstilstand har ett sett med følelser eller ønsker mens vi i en annen tilstand har helt andre.

Ved å tenke på disse tilstandene som separate enheter, er vi i stand til å få et annet perspektiv på oss selv, som kan være ganske nyttig. Ved å forbinde oss med sinnstilstanden vi kaller «Selvet» kan vi være ansvarlig for å bruke energien til disse forskjellige tankesettene til å føre et mer balansert liv. Dette er målet med arbeidet med delene.»

Selvet som leder av delene

Tom Holmes beskriver videre Selvets sentrale rolle i internal family systems på denne måten:

«Det finnes en annen bevissthets tilstand hvor vi kan være vitne til eller observere disse «delene» eller tankemønstrene og følelsene vi opplever. Vi omtaler denne sinnstilstanden som «Selvet». Ved å utvikle «Selvet» kan vi bringe harmoni og balanse til vårt psykologiske system. Dette er hovedmålet med Internal Family Systems (IFS).» 

Integrasjon av delene skaper helhet

Hvordan arbeid med Internal Family Systems kan transformere våre liv uttrykker han slik: «Det er gjennom det indre systemet at vi kan lære å akseptere og

 integrere alle de forskjellige delene av oss selv, og dermed utvikle evnen til å transformere de indre tankemønstrene, følelsene og adferden som får oss selv og andre til å lide.»

Olaug Rønningsdalen

30-års erfaring som psykoterapeut. Les mer om min bakgrunn her.

Integrasjon av deler i Internal Family Systems

De forskjellige delene

Sinnet vårt rommer to forskjellige slags deler: Forviste «exiles», og beskyttere «protectors».

Forviste

En del som har blitt belastet av negative livserfaringer og derfor har mistet tilgangen til sine naturlig positive egenskaper. Eksiler bærer negative følelser som frykt, skam, ensomhet, angst og tristhet, samt negative overbevisninger som «jeg er alene», «mine følelser og behov spiller ingen rolle» og  «noe er galt med meg». Disse delene er blitt forviste fra bevisstheten av beskyttende deler som trådde til i kritiske situasjoner oftest da vi var barn.

De to beskytterne

Beskytterne i Internal Family Systems består av deler av systemet som er blitt belastet med ekstreme roller i et forsøk på å eliminere de forvistes smerter. Det finnes to typer beskyttere: managere og brannmenn «fire fighters» som ofte er polariteter. De har forskjellige strategier for beskyttelse.

 

Managere

Hva er internal family systems? InformasjonI Internal Family Systems er managere de delene som får oss til å fungere i alle våre forskjellige roller. I tillegg  prøver managerne pro aktivt å forhindre at eksilenes smerter skal bli aktivert. Eksempler på managere er: multitasker, planleggeren, organisatoren, den indre kritiker, people pleaser, omsorgsgiveren.

De er fokusert på å planlegge, kontrollere og oppnå, holde ting i gang. De prøver iherdig å forebygge, og på den måten forhindre, at de forviste skal bli trigget og overveldet av minner om gamle traumatiske opplevelser. De vil bevare ansiktet vårt utad, og passer på vårt navn og rykte. Derfor forsøker de å undertrykke brannmennenes ekstreme reaksjoner, og få dem til å skamme seg for deres oppførsel.

Brannmenn

Brannmenn delene prøver reaktivt å slukke den indre brannen når den er blitt tent, akkurat som brannmenn i den ytre verden. De driver ikke med forebygging. Det er managernes oppgave.

Vanlige og generelt sosialt akseptable brannmann aktiviteter er: TV, web-surfing, dataspill, shopping, overspising, koffein, sigaretter, noen drinker, sove, sex, slanking, reseptbelagte legemidler, trening, flørting, impulsivitet, telefoni, løgn, sinne, sarkasme, gambling, bil racing, dagdrømmer…

Brannmennene trår til først når ilden er tent, og i den følte akutte situasjonen tar de ikke hensyn til konsekvensene av deres handlinger. De er derfor ofte fryktet av de andre delene. Disse aktivitetene er helt normale i milde former.

Gamle mønstre som dukker opp gang på gang i livene våre blir skapt av delenes interne dynamikk. De er fanget i gamle måter å forsøke å løse utfordringer på, styrt av frykt. De dukker opp i intensitet når vi møter på situasjoner som minner om tidligere traumatiske hendelser. Løsningen er at de får kontakt med Selvet, og kan løsrive seg fra det som var, og være tilstede her og nå.

Ønsker du mer informasjon?

Hvis du har blitt nysgjerrig og ønsker å finne ut om Internal Family Systems (IFS) metoden jeg bruker er noe for deg, trykk her for en…

Gratis uforpliktende samtale

Lær mer om Internal Family Systems (IFS) i mine artikler:

Bøker om Internal Family Systems (IFS)

Siden mange etterspør bøker om Internal Family Systems (IFS) har jeg laget en oversikt over en rekke bøker med lenke til der du kan kjøpe dem. For at du enklere skal kunne finne akkurat det du er på utkikk etter har jeg delt bøkene inn i tre kategorier. Generelle bøker om IFS metoden, bruksområder, behandlingsforløp etc….

Intervju om Internal Family Systems (IFS) i magasinet Medium

Du kan lese hele intervjuet her.

Selvkritikk: Den nådeløse indre kritikeren

Hvem har ikke opplevd å være målskive for den intense indre stemmen i hodet som bombarderer oss med selvkritikk. Den er mester i å finne våre mest sårbare punkter, og med sylskarp presisjon retter den angrepene dit det gjør mest vondt. Det kan virke som den er helt blottet for empati, og å kunne, i…

Internal Family Systems (IFS) meditasjon på norsk

Internal Family Systems (IFS) Model er en effektiv, evidensbasert, psykospiritual praksis med anvendelser innen psykologi og coaching. IFS-modellen ble gjort til en banebrytende modell av Dr. Richard C. Schwartz. IFS guidede meditasjoner hjelper oss med å legge merke til, og koble oss til personlighetsdeler slik at de kan få tilgang til vår indre kjerne, Selvet….

Intervju om Internal Family Systems (IFS) og relasjoner mellom mennesker

Maria Andersen, daglig leder i Medisinsk yoga og mindfulness Oslo, intervjuer meg her om metoden IFS. Temaene som blir tatt opp er hvordan IFS kan bli benyttet i vanskelige relasjoner mellom mennesker. Jeg leder en liten meditasjon slik at du kan få en prøvesmak på metoden. Det blir også informert om kommende workshops og kurs…

Er vi alle multiple personligheter ledet av en indre kjerne?

Jeg vil i denne artikkelen skrive om en måte å forstå motstridene følelser, uforklarlige væremåter, og følelsen av å noen ganger stå utenfor oss selv. Multiple personligheter, men ikke personlighetsforstyrrelse. De fleste forbinder multiple personligheter med skumle filmer hvor et menneske med personlighetsforstyrrelser skifter fra å være en person med forskjellige identiteter som kjønn, alder,…