Hva er Internal Family Systems?

Hva er Internal Family Systems?

Nytenkende metode for å jobbe med angst, depresjon, nedstemthet og traumer

Her kan du lese mer om Internal Family Systems (IFS) metoden, som jeg bruker i coaching og terapi.

Hva er Internal Family Systems (IFS)?

Opprinnelse

Internal family systems ble utviklet over flere tiår av Richard Schwartz, en amerikansk systemisk familieterapeut. Han oppdaget at klientene hans snakket om indre deler som forholdt seg til hverandre på samme måte som familiemedlemmer gjør til hverandre. Noen var venner, andre var fiendtlig stemt, og noen var redde for andre. De hadde egne personligheter, ønsker, behov, angst og redsler. Til sin store forbauselse ble det klart for Schwartz at han selv også hadde indre deler.

I den buddhistiske tradisjon blir disse psykiske tilstandene kalt mentale formasjoner, innenfor forskjellige psykologiske retninger; sub personligheter og ego tilstander. I Internal Family Systems valgte Schwartz å kalle dem «deler» slik klientene hans gjorde.

Internal Family Systems bygger på ideen om at individets sinn er et komplekst system av ulike deler eller underpersonligheter. Disse delene fungerer som medlemmer i en indre familie og har ulike roller, egenskaper og intensjoner. Internal Family Systems anser at hvert individ også har en kjerne av “Selv” som inneholder iboende visdom, medfølelse og helhet.

Menneskesinnet er ikke en enhet, men mange deler

Det er først uvant å tenke at sinnet vårt ikke er en enhet, men består av mange separate deler. Vi refererer til oss selv som «jeg», men samtidig opplever vi ofte å bli dratt i forskjellige retninger, og at det er mange stemmer inne i oss.

Det oppleves som en del vil noe, mens en annen del noe helt annet. Resultatet blir irrasjonelle handlinger som vi ikke  kan forstå. Vi kan da si ting som: «Jeg var ikke meg selv» eller «Jeg stod utenfor meg selv».

Tom Holmes beskrivelse av delene i boka «Parts Work» 2010 gjør det lettere å forstå at det er slik den menneskelige psyke fungerer, og å relatere det til eget liv.

“Begrepet «deler» refererer til opplevelsen av å ha skiftende sinnstilstander som består av unike sett med tanker, følelser og atferd. Når disse sinnstilstandene reflekterer mønstre av tanker og følelser som gjentar seg ofte, refererer vi til dem som forskjellige deler av oss selv. Våre referanser til “deler” som separate enheter, er da en slags forkortelse for disse gjentatte mønstrene av tanker, følelser og adferd som vi opplever.” 

Internal family systems, flere deler

Sinnstilstander sett som separate enheter

Ved å sammenligne delene med sinntilstander blir det lettere å forstå hensikten med å bli kjent med delene.

“Det kan virke fremmed for noen lesere å forestille seg at en del av oss kan ha et ønske eller intensjon “på egen hånd”. Men til tider ser det ut til at vi i en sinnstilstand har ett sett med følelser eller ønsker mens vi i en annen tilstand har helt andre.

Ved å tenke på disse tilstandene som separate enheter, er vi i stand til å få et annet perspektiv på oss selv, som kan være ganske nyttig. Ved å forbinde oss med sinnstilstanden vi kaller “Selvet” kan vi være ansvarlig for å bruke energien til disse forskjellige tankesettene til å føre et mer balansert liv. Dette er målet med arbeidet med delene.»

Tom Holmes beskriver videre Selvets sentrale rolle i Internal Family Systems på denne måten:

«Det finnes en annen bevissthets tilstand hvor vi kan være vitne til eller observere disse «delene» eller tankemønstrene og følelsene vi opplever. Vi omtaler denne sinnstilstanden som «Selvet». Ved å utvikle «Selvet» kan vi bringe harmoni og balanse til vårt psykologiske system. Dette er hovedmålet med Internal Family Systems (IFS).» 

Selvet har åtte kvaliteter som gjør det til en effektiv leder for de indre delene:

Hva er internal family systems?Ro

en kroppsliggjort tilstand av ro og indre fred uavhengig av hva som kommer din vei

Nysgjerrighet

en ekte interesse for å forstå noe eller noen uten å dømme

Klarhet

å kunne se ting for hva de er med en oppfatning som er klar og tydelig

Medfølelse

evnen til å føle, være til stede, og vende seg mot delene i en selv og andre med vennlighet og en følelse av åpenhjertighet

Selvtillit

å kunne være til stede å kjenne seg i stand til å håndtere det som kommer på sin vei

Tillit

å ha styrke til å være til stede og møte vanskelige situasjoner – en evne til å møte utfordringer ansikt til ansikt, og vite at alt vil ordne seg

Kreativitet

bruke fantasien til å få tilgang til nye tanker, opplevelser, følelser og kroppslige tilstander – gå inn i en flyt tilstand

Tilknytning

tilknytning til sinnet ditt, hjertet ditt og kroppen din – føle at du er en del av et fellesskap – verden rundt deg eller i en åndelig forstand.

 

Når Selvet leder delene, fungerer det som en trygg og støttende tilstedeværelse. Det hjelper delene med å kommunisere og samarbeide, og helbreder dem på denne måten.

Internal Family Systems fokuserer på å styrke og tilrettelegge for Selvets lederskap, slik at klienten kan utvikle et mer balansert og integrert forhold til sine indre deler.

Integrasjon av delene skaper helhet

Integrasjon innebærer å anerkjenne, akseptere og omfavne de ulike delene. Her er noen av måtene dette skjer på i Internal Family Systems:

 1. Forståelse og aksept: Terapeuten hjelper klienten med å utforske og forstå de ulike delene, deres intensjoner, behov og bekymringer. Denne prosessen bidrar til å skape en atmosfære av aksept og medfølelse, noe som er nødvendig for å skape helhet.
 2. Gjenopprette tillit: Når klienten får innsikt i delenes positive intensjoner, kan tilliten til de indre delene gjenopprettes. Dette er viktig for å bygge en sunn relasjon mellom Selvet og delene.
 3. Forandre på roller: Noen deler kan ha tatt på seg roller eller ansvar som ikke er optimale for klientens velvære. Gjennom terapien kan klienten og terapeuten arbeide sammen for å forandre på roller, slik at delene kan fungere mer effektivt og i samsvar med deres opprinnelige formål.
 4. Heling av forviste deler: Forviste deler som bærer på smerte, traumer og ubehagelige følelser, blir ofte isolert og stengt ute fra resten av systemet. Internal Family Systems fokuserer på å gi disse delene oppmerksomhet, omsorg og heling, slik at de kan integreres tilbake i det indre systemet, og bli i stand til å bidra med sine gaver og talenter..
 5. Gi Selvet plass: Internal Family Systems hjelper klientens Selv, som er kjernen av medfølelse, visdom og helhet, til å innta sin plass, da det ofte er blitt overskygget av redde deler. Når Selvet er på plass, er det i stand til å lede og koordinere de andre delene i systemet, noe som skaper helhet og harmoni.

 

Når delene er kommet i kontakt med Selvet, og blitt integrert på en god måte, vil klienten oppleve økt helhet, velvære og indre harmoni. Dette fører til en bedre evne til å takle utfordringer i livet, mer tilfredsstillende relasjoner og en dypere følelse av indre fred.

Hvordan arbeid med Internal Family Systems kan transformere våre liv uttrykker Tom Holmes slik: «Det er gjennom det indre systemet at vi kan lære å akseptere og integrere alle de forskjellige delene av oss selv, og dermed utvikle evnen til å transformere de indre tankemønstrene, følelsene og adferden som får oss selv og andre til å lide.»

Olaug Rønningsdalen

30-års erfaring som psykoterapeut. Les mer om min bakgrunn her.

Få IFS-nyheter på mail!

Hvis du ønsker å motta mitt IFS-nyhetsbrev, kan du oppgi e-postadressen din nedenfor.

 

De forskjellige delene

I vår søken etter å forstå og håndtere det komplekse landskapet av menneskesinnet, er det viktig å anerkjenne at vårt indre liv består av forskjellige deler som samhandler og påvirker vår oppførsel og følelser. Innenfor rammen av Internal Family Systems-terapi, blir disse delene kategorisert i to hovedgrupper: forviste “exiles” og beskyttere “protectors”. I dette avsnittet vil vi utforske de unike egenskapene og funksjonene til disse to typene av deler, samt hvordan deres samspill kan påvirke vår mentale og følelsesmessige velvære.

Forviste er del av internal family systemsForviste

Forviste deler er de “underpersonlighetene” som bærer på smerte, traumer, skam og andre ubehagelige følelser fra fortiden. Disse delene er ofte isolerte og stengt ute fra resten av systemet for å beskytte individet fra å bli overveldet av disse smertefulle følelsene. Forviste deler trenger omsorg, forståelse og heling for å integreres tilbake i det indre systemet og bidra til en sunnere fungering.

En del som har blitt belastet av negative livserfaringer og derfor har mistet tilgangen til sine naturlig positive egenskaper. Eksiler bærer negative følelser som frykt, skam, ensomhet, angst og tristhet, samt negative overbevisninger som «jeg er alene», «mine følelser og behov spiller ingen rolle» og  «noe er galt med meg». Disse delene er blitt forviste fra bevisstheten av beskyttende deler som trådde til i kritiske situasjoner oftest da vi var barn.

IFS: internal family systems, bekyttereDe to beskytterne

Beskytterne i Internal Family Systems består av deler av systemet som er blitt belastet med ekstreme roller i et forsøk på å eliminere de forvistes smerter. Det finnes to typer beskyttere: managere og brannmenn «fire fighters» som ofte er polariteter. De har forskjellige strategier for beskyttelse.

 

Managere

I Internal Family Systems er managere de delene som får oss til å fungere i alle våre forskjellige roller. Managere er de delene av systemet som jobber aktivt for å opprettholde kontroll og balanse i hverdagslivet. De beskytter individet mot potensielle sårbarheter ved å organisere tanker og følelser, samt håndtere mellommenneskelige forhold. Managere kan opptre som kritikere, planleggere eller omsorgspersoner, og har som mål å opprettholde en viss grad av normalitet og stabilitet i individets liv.

I tillegg  prøver managerne pro aktivt å forhindre at eksilenes smerter skal bli aktivert. Eksempler på managere er: multitasker, planleggeren, organisatoren, den indre kritiker, people pleaser, omsorgsgiveren.

De er fokusert på å planlegge, kontrollere og oppnå, holde ting i gang. De prøver iherdig å forebygge, og på den måten forhindre, at de forviste skal bli trigget og overveldet av minner om gamle traumatiske opplevelser. De vil bevare ansiktet vårt utad, og passer på vårt navn og rykte. Derfor forsøker de å undertrykke brannmennenes ekstreme reaksjoner, og få dem til å skamme seg for deres oppførsel.

Brannmenn

Brannmenn er de delene som griper inn i krisesituasjoner for å dempe eller distrahere fra sterke, uutholdelige følelser. De kan manifestere seg som impulsive handlinger, selvskading, rusmisbruk eller andre risikofylte atferder som fungerer som midlertidige nødløsninger for å beskytte individet mot å kjenne på de underliggende, smertefulle følelsene. I Internal Family Systems-terapi jobber man med å forstå og transformere brannmennenes rolle, slik at de kan finne sunnere måter å håndtere smerte på og samarbeide med de andre delene av systemet.

Brannmenn delene prøver reaktivt å slukke den indre brannen når den er blitt tent, akkurat som brannmenn i den ytre verden. De driver ikke med forebygging. Det er managernes oppgave.

Vanlige og generelt sosialt akseptable brannmann aktiviteter er: TV, web-surfing, dataspill, shopping, overspising, koffein, sigaretter, noen drinker, sove, sex, slanking, reseptbelagte legemidler, trening, flørting, impulsivitet, telefoni, løgn, sinne, sarkasme, gambling, bil racing, dagdrømmer…

Brannmennene trår til først når ilden er tent, og i den følte akutte situasjonen tar de ikke hensyn til konsekvensene av deres handlinger. De er derfor ofte fryktet av de andre delene. Disse aktivitetene er helt normale i milde former.

Gamle mønstre som dukker opp gang på gang i livene våre blir skapt av delenes interne dynamikk. De er fanget i gamle måter å forsøke å løse utfordringer på, styrt av frykt. De dukker opp i intensitet når vi møter på situasjoner som minner om tidligere traumatiske hendelser. Løsningen er at de får kontakt med Selvet, og kan løsrive seg fra det som var, og være tilstede her og nå.

internal family systems er banebrytende

Hvordan fungerer Internal Family Systems som terapi?

Målet med IFS er å hjelpe klienter med å forstå og akseptere de ulike delene av seg selv, og fremme harmoni og samarbeid mellom dem. Terapeuten fungerer som en veileder og støttespiller, og hjelper klienten med å utforske og kommunisere med de ulike delene av sitt indre system, og bringe dem i kontakt med Selvet.

IFS bygger på noen grunnleggende prinsipper:

 1. Alle deler har en positiv hensikt: Selv om noen deler kan opptre på tilsynelatende destruktive måter, er deres underliggende intensjon å beskytte og ivareta klienten.
 2. Selvet er en naturlig leder: Selvet har evnen til å helbrede og skape harmoni i det indre systemet når det gis mulighet til å lede og veilede de ulike delene.
 3. Systemet søker balanse: De ulike delene jobber for å opprettholde en form for balanse, selv om deres metoder og atferd noen ganger kan være kontraproduktive.
 4. Heling skjer gjennom forståelse, aksept og integrasjon: Når klienten lærer å forstå og akseptere de ulike delene, kan disse integreres tilbake i systemet, noe som fører til heling og personlig vekst.

 

Ved å arbeide med IFS-prinsippene og terapeutisk veiledning kan klienter få større innsikt i sine indre konflikter, mønstre og atferd, og utvikle mer effektive strategier for å håndtere følelser og problemer i livet.

Resultater av Internal Family System Terapi

Mange av mine klienter opplever ofte de følgende resultatene av denne terapeutiske tilnærmingen:

 1. Økt selvinnsikt: Internal Family Systems terapi hjelper klienter med å bli mer bevisste på de ulike delene av seg selv, deres roller og hvordan de påvirker deres tanker, følelser og atferd. Dette kan bidra til en bedre forståelse av seg selv og egne reaksjonsmønstre.
 2. Bedre emosjonell regulering: Ved å identifisere og arbeide med ulike deler som er involvert i emosjonell ubalanse, kan klienter lære å håndtere og regulere følelser på en sunnere og mer effektiv måte.
 3. Redusert indre konflikt: Internal Family Systems hjelper klienter med å skape forståelse og aksept mellom de ulike delene, noe som kan redusere indre konflikt og spenning. Dette kan føre til en følelse av indre ro og harmoni.
 4. Styrket selvfølelse: Når klienter lærer å verdsette og akseptere alle deler av seg selv, kan det styrke deres selvfølelse og selvtillit. Dette kan også bidra til en mer positiv og realistisk selvoppfatning.
 5. Bedre relasjoner: Økt selvinnsikt og bedre emosjonell regulering kan hjelpe klienter med å forbedre deres mellommenneskelige ferdigheter og kommunikasjon. Dette kan føre til bedre relasjoner med venner, familie og partnere.
 6. Økt motstandskraft: Ved å lære å forstå og arbeide med de ulike delene, kan klienter utvikle strategier for å håndtere utfordringer og stress på en mer fleksibel og motstandsdyktig måte.
 7. Heling av traumer: Internal Family Systems terapi gir klienter muligheten til å nærme seg og helbrede forviste deler som bærer på traumer og smertefulle erfaringer. Dette kan føre til reduksjon av traumerelaterte symptomer og økt følelse av helhet.
 8. Utvidet bevissthet: Arbeid med Internal Family Systems terapi forsterker ofte kontakten med vår spirituelle natur.

Har du noen gang lurt på hvorfor du kanskje opplever indre konflikter eller gjentar destruktive mønstre i livet ditt? Internal Family Systems (IFS) terapi er en innovativ og effektiv tilnærming som kan hjelpe deg å utforske og forstå de ulike delene av deg selv som påvirker din atferd, tanker og følelser. For å gi deg en smakebit på hva Internal Family Systems kan tilby, inviterer jeg deg til en gratis og uforpliktende samtale. I denne samtalen vil vi diskutere hvordan IFS-terapi kan tilpasses dine spesifikke behov og mål, og hvordan vi sammen kan starte reisen mot større selvforståelse, indre harmoni og personlig vekst.

Ønsker du mer informasjon?

Hvis du har blitt nysgjerrig og ønsker å finne ut om Internal Family Systems (IFS) metoden jeg bruker er noe for deg, trykk her for en…

Gratis uforpliktende samtale

Lær mer om Internal Family Systems (IFS) i mine artikler:

Bøker om Internal Family Systems (IFS)

Siden mange etterspør bøker om Internal Family Systems (IFS) har jeg laget en oversikt over en rekke bøker med lenke til der du kan kjøpe dem. For at du enklere skal kunne finne akkurat det du er på utkikk etter har jeg delt bøkene inn i tre kategorier. Generelle bøker om IFS metoden, bruksområder, behandlingsforløp etc….

Intervju om Internal Family Systems (IFS) i magasinet Medium

Du kan lese hele intervjuet her.

Selvkritikk: Den nådeløse indre kritikeren

Hvem har ikke opplevd å være målskive for den intense indre stemmen i hodet som bombarderer oss med selvkritikk. Den er mester i å finne våre mest sårbare punkter, og med sylskarp presisjon retter den angrepene dit det gjør mest vondt. Det kan virke som den er helt blottet for empati, og å kunne, i…

Internal Family Systems (IFS) meditasjon på norsk

Internal Family Systems (IFS) Model er en effektiv, evidensbasert, psykospiritual praksis med anvendelser innen psykologi og coaching. IFS-modellen ble gjort til en banebrytende modell av Dr. Richard C. Schwartz. IFS guidede meditasjoner hjelper oss med å legge merke til, og koble oss til personlighetsdeler slik at de kan få tilgang til vår indre kjerne, Selvet….

Intervju om Internal Family Systems (IFS) og relasjoner mellom mennesker

Maria Andersen, daglig leder i Medisinsk yoga og mindfulness Oslo, intervjuer meg her om metoden IFS. Temaene som blir tatt opp er hvordan IFS kan bli benyttet i vanskelige relasjoner mellom mennesker. Jeg leder en liten meditasjon slik at du kan få en prøvesmak på metoden. Det blir også informert om kommende workshops og kurs…

Er vi alle multiple personligheter ledet av en indre kjerne?

Jeg vil i denne artikkelen skrive om en måte å forstå motstridene følelser, uforklarlige væremåter, og følelsen av å noen ganger stå utenfor oss selv. Multiple personligheter, men ikke personlighetsforstyrrelse. De fleste forbinder multiple personligheter med skumle filmer hvor et menneske med personlighetsforstyrrelser skifter fra å være en person med forskjellige identiteter som kjønn, alder,…