Lav selvfølelse og dårlig selvbilde: Det mangelfulle jeget

Lav selvfølelse og dårlig selvbilde: Det mangelfulle jeget

Mange sliter med en lav selvfølelse og et dårlig selvbilde. Hva er det som gjør at noen smertefulle bevisste og ubevisste tema biter seg så fast i kropp og sjel? Hvorfor har noen lavere selvfølelse og et dårligere selvbilde enn andre? Dette har psykologer, leger, spirituelle ledere og terapeuter innenfor alternativ medisin forsket på siden før Hippokrates tid. Living Inquiries, en metode med bakgrunn i mindfulness, er en innovativ nykomling innenfor feltet.

Lav selvfølelse og et dårlig selvbilde er utbredt i befolkningen.

Borrelås effekten

Scott Kiloby, amerikansk jurist, forfatter og spirituell lærer, var traumatisert og stoffavhengig i en årrekke. For å hjelpe seg ut av denne smertefulle tilstanden eksperimenterte han med det å tillate, og tåle å sitte med plagsomme tanker og uutholdelige kroppslige følelser akkurat som det viste seg i øyeblikket, over lengre tid. Han erkjente at ord, bilder og kropps sansninger måtte være vevd sammen for å kunne oppstå med en så sterk intensitet. Dette fenomenet gav han betegnelsen «velcro», borrelås effekten.

Scott Kiloby erfarte at ved å konsentrere seg om en ting av gangen, enten ordene, bildene eller sansningene, avtok styrken på opplevelsen og sammenvevingen kunne begynne å løsne. Men ofte var intensiteten veldig høy, slik det er med ettervirkninger etter traumer, og det ble vanskelig å bare sitte med reaksjonene som kunne vare over lang tid.

Med bakgrunn i dette utviklet han en egen metode «Living Inquiries», på norsk levende spørsmål.  Intensjonen med metoden er ved å anvende levende spørsmål, å fordype prosessen ved å motivere til å tillate absolutt alt som dukker opp, og erfare de forskjellige elementene hver for seg. Styrken på den ladede opplevelsen vil da oftest nå et høydepunkt, for så å ebbe ut.

Det er ikke nødvendig å analysere eller tolke det som er blitt sett, hørt eller følt. Kjernen i metoden er at den som er hjelper eller tilrettelegger ikke forsøker å styre, forandre eller manipulere det som klienten føler eller opplever. Hun bare følger og støtter slik at klienten kan nå fram til sin egen sannhet. Prosessen blir ikke styrt av en underliggende agenda eller mål. Tilretteleggeren går i fotsporene til klienten ikke foran.

Living inquiries hjelper deg med lav selvfølelse og et dårlig selvbilde.

Det som skaper lav selvfølelse og et dårlig selvbilde er ofte ubevisst

Etter å ha jobbet med en rekke mennesker med metoden sin ble det tydelig for Kiloby at hvis vi beveger oss et stykke under overflaten av sinnet, så har de fleste av oss en sterk opplevelse av å være mangelfull på et eller annet vis. Adyashanti, en verdenskjent spirituell lærer, kom også fram til den samme kjensgjerningen og mente at det hadde kulturelle røtter i vår vestlige verden. En underliggende, ofte ubevisst, følelse av at det er noe grunnleggende feil med meg. Det kan være en følelse av å være hjelpeløs, maktesløs, uviktig, uten verdi, uelsket, et offer osv. Denne overbevisningen farger opplevelser og hvordan man framstår og blir møtt i verden, og er kilde til mye skam og lidelse.

«Living Inquries» inneholder metoder for å oppspore skjulte overbevisninger og å avdekke sannhetsverdien av disse. Ofte ble overbevisningene dannet tidlig i barndommen, eller overført fra foreldre, og har ligget der siden som ubestridte sannheter. Det er også utviklet metoder for å jobbe med engstelser og tvangsproblematikk.

Kroppen som anker

«Living Inquiries» blir ikke regnet som en terapi metode, men som en form for mindfulness, selv om den er virkningsfull i bearbeidelse av traumer, engstelser og belastende minner. Det å være vitne til alt vi erfarer både i sinnet og kroppen blir kombinert med en måte å dykke ned i dybden av det som blir opplevd. Dette skjer helt naturlig som en respons på spørsmålene som blir stilt. Et fundament av åpen og ikke-fordømmende imøtekommenhet til alt som måtte vise seg skaper et rom hvor alt, uavhengig av hvor utfordrende og smertefullt, kan bli utforsket på en måte som føles trygg.

Hjertet i denne prosessen er forbindelsen mellom sinn og kropp. Hvordan kroppen vår reagerer på tanker, og hvordan vårt sinn reagerer på følelser, emosjoner og kroppslige sansninger. Ved å se og erfare måten tanker (ord og bilder) filtrer seg sammen med kroppslige følelser (emosjoner, sansninger og andre energier) blir det lettere å få en forståelse av hvordan vi erfarer oss selv og verden rundt oss. Det gir oss verdifull insikt i hvor vår lav selvfølelse og vårt ofte dårlig selvbilde kommer fra. Ved detaljert å utforske denne forbindelsen løsner knutene og livet føles lettere. Vi kan til og med utvikle en aksept av alt som dukker opp i livene våre, hva det enn måtte være.

Et grunnleggende element for en «Living Inquiries» prosess er å hvile i seg selv. Derfor er det naturlig å starte med en ledet meditasjon som bare har til hensikt å tillate alt som finner sted i øyeblikket. Det blir ikke gjort noen forsøk på å fortrenge eller forandre, men heller å bli oppmerksom på og godta det som allerede er der og gi det rom.

«Kroppen din er et vakkert verktøy for å forankre bevisstheten i en dypere følelse av virkeligheten» Adyashanti