Inquiry som verktøy for oppløsning av nedarvede familietraumer og undertrykte følelser

Inquiry som verktøy for oppløsning av nedarvede familietraumer og undertrykte følelser

Sporene av transgenerasjonelle familietraumer lager et avtrykk i nervesystemet som kan oppleves som frykt, skyld, skam, sinne og kroppslige symptomer. Inquiry kan bringe sammenhengen fram i lyset.

Å bli klok på følelser

Fortiede, traumatiske hendelser, uoppgjort urett, brutte relasjoner etc. som finnes i alle familier, etterlater seg spor som blir fanget opp av de som kommer etter. Energien fra tidligere generasjoners ubearbeidede traumer blir lagret i familiesystemet, og kan påvirke våre liv på mange utfordrende måter.

Traumatiske hendelser som skjedde i min familie manifesterte seg som en mørk skygge over livet som jeg lenge ikke kunne sette ord på. Den var bare smeltet sammen med opplevelsen av å være til. Først da jeg fikk kjennskap til familie konstellasjoner begynte jeg å få en forståelse av dynamikken bak hele tyngden av alle de ufordøyde følelsene som flommet innover meg fra fødselen av. Familie system sliter med å komme til ro før skjulte traumer finner en kanal for å komme opp i dagen og bli sett og følt.

Undertrykte følelser søker en vei for å komme til uttrykk

Den emosjonelle energien som undertrykte følelser etterlater seg, søker en vei for å komme til uttrykk, uavhengig av om de stammer fra tidligere generasjoner eller eget liv. Arbeid med familie konstellasjoner avdekker hvordan vi er vevd inn i familiemønster, med åpne sår, som vi ofte ubevisst blir dratt inn i. Følelser som har oppstått hos andre, oppleves som egne. Transgenerasjonelle traumer er noe vi blir født med, og som oftest forsterkes i oppveksten i omgang med de som selv opplevde traume, eller som selv var påvirket av det. Sporene, i form av frykt, skyld, skam, sinne etc. og kroppslige symptomer, lager et avtrykk i nervesystemet.

Inquiries setter oss i stand til å løse traumer

Living Inquiries, med sine unike verktøy for å utforske det som befinner seg i dypet av sinnet, setter oss i stand til å løsne dette avtrykket av fastgrodde, sammenfiltrede traumer, uavhengig av om de stammer fra forfedres eller eget liv. Sinnet lagrer alt i form av bilder, ord og kroppsfølelser som kommer til overflaten når vi kommer til ro og tillater de å komme opp i overflaten. Kjennskap til nedarvede belastninger fra forfedre kombinert med utforsking av sporene de har etterlatt i sinnet, kan lette på fysisk og psykisk trykk vi kan ha båret på hele livet.