Mindfulness og meditasjon

Mindfulness og meditasjon

Mindfulness og mindlessness

Å være tilstede her og nå

Mens mindlessness ofte lar oss drifte gjennom dagen på autopilot, åpner mindfulness dørene til en verden av bevisst nærvær og engasjement. Inviter en dypere forståelse av deg selv inn i livet ditt, hvor hvert øyeblikk telles, og du blir en aktiv deltaker i din egen historie.