Inquiries – en meditasjon med gamle røtter for økt velvære

Inquiries – en meditasjon med gamle røtter for økt velvære

En form for meditasjon for økt vevlære, med røtter i en gammel buddhistisk tradisjon, basert på å tillate alt som allerede er tilstede akkurat nå.

Hvem av oss er ikke blitt hjemsøkt av gjenstridige spøkelser i form av negative tanker om verden, oss selv og andre, eller engstelser som ikke lar seg berolige av logikk, sunn fornuft, terapi eller meditasjon. De kan også opptre som uønskede opplevelser som gjentar seg helt imot ens bevisste vilje, eller kropps smerter, symptomer og lav velvære som ikke gir etter for medisiner, behandlinger eller gode massasjer.

Det ser ut til å være en del av vår menneskelige eksistens å skulle kjempe med disse spøkelsene. I begynnelsen forsøker vi ofte å kjempe imot dem, undertrykke dem, benekte deres eksistens, og på den måten prøve å kvele deres tilstedeværelse. Men etter en lang, utmattende krig siger ofte resignasjonen innover en. Da gjenstår det bare to alternativer, å gi opp eller å søke forsoningens vei ved å høre hva de indre spøkelsene egentlig ønsker å uttrykke på symbolspråket sitt.

Løsner blokader og øker velvære

I den buddhistiske lære har begrepet «inquiry», som betyr å undersøke, etterforske, etterspørre på norsk, en sentral stilling. Det blir søkt etter svar innover i sinnet, ikke i det ytre rom.   Flere spirituelle lærere har blitt inspirert av denne måten å nærme seg utfordringer på, og funnet nye veier for å anvende prinsippet, for å kunne hjelpe seg selv og andre til å løsne indre blokader og endre blikkvinkel.

«Hvis du prøver å vinne en krig mot sinnet vil du krige for alltid»  Adyashanti  

Adyashanti er en amerikansk spirituell lærer hvis budskap er blitt sammenlignet med noen av de tidlige kinesiske Zen mesterne og lærere innenfor Advaita Vedanta tradisjonen i India. Han utviklet en egen form for meditasjon for konkret å finne ut hva som er sant, uavhengig av alt det sinnet har tilegnet seg. Hans egen erfaring, etter å ha meditert i utallige timer, var at mye av energien ble brukt på å manipulere og kontrollere sinnet. Mange i hans krets mente at sinnet måtte holdes i sjakk, da det ellers ville løpe helt løpsk, og bli fullstendig ustyrlig.

True meditation

På bakgrunn av dette oppsto hans «True meditation» med det grunnleggende budskapet om å la alt få være akkurat slik det er i øyeblikket. Tillate alle tanker, bilder og minner som oppstår i det indre rom, og la alle kroppslige sensasjoner bli følt uten å prøve å endre noe. Dette betegner han som «the natural state», som er en tilstand som allerede er der hvis kontroll og manipulasjon opphører. Sann meditasjon begynner med å hvile i den naturlige tilstanden og la alt åpenbare seg for deg innenfra. Slippe kontrollen og la ubevisst materiale, undertrykte følelser og sansninger stige opp til overflaten uten å bli analysert.

Jeff Foster, en engelsk spirituell lærer, beskriver det som å la alle de bortkomne barna få komme hjem, og ta imot dem med åpne armer. Sann meditasjon er rommet hvor alt blir sett, hørt og følt uten fordømming. Ved å praktisere sann meditasjon vil lag på lag bli avdekket. Rent organisk vil ofte spørsmål som «Hva er jeg egentlig, hvis jeg ikke er mine tanker og følelser?» og «Hva er det som er bevisst om alt som finner sted i mitt indre rom og utenfor?» stige opp.

Hør på en guidet “true meditasjon” her.

meditasjon og velvære